การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@พช.ถลาง
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
เวลา 10.00 น.
🌸นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมายให้ นางสาวสาลิกา มัฉการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรประจำตำบล) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
🌸ร่วมประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าคลอก พิจารณากลั่นกรองโครงการ (เงินกู้) ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าคลอกแนะนำการเขียนโครงการ การประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกโดยมีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมทุกหมู่บ้านในตำบลป่าคลอก
🔺ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าคลอก หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We ❤️CDD Phuket

(Visited 15 times, 1 visits today)