โครงส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นางจินตนา แนมใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอถลาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
ดำเนินกิจกรรมโครงส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาล้างจาน, น้ำยาซักผ้า,น้ำยาปรับผ้านุ่ม แก่ครัวเรือนเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดป่าสัก ม.4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

#Change for Good
# We ?? CD Phuket

(Visited 73 times, 1 visits today)