โครงการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลางนำโดย นางจินตนา แนมใส นักงิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอถลาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง ร่วมโครงการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”
ซึ่งนายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน
10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) หมู่ที่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
?โดยมีพระครูธรรมพรพาสิทธิ์ ฐิตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม (ในยาง)​ นายสุ​วิทย์​ สุริยะ​วงค์​นายอำ​เภอ​ถลาง​ บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ผู้นำชุมชน สตรีอาสาพัฒนา​ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำ อช. อช. เข้าร่วม
#Change for Good
#We♥️CD PHUKET

(Visited 43 times, 1 visits today)