การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางจินตนา แนมใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอถลาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 5 โครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

#Change for Good
# We ?? CD Phuket

(Visited 97 times, 1 visits today)