กิจกรรมจิตอาสา”ขุดคลอง คูคลอง และท่อระบายน้ำ”เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางจินตนา แนมใส นักวิชาการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ