ประชุมและทำความเข้าใจโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ?นางจินตนา แนมใส นักวิชาการพัฒนา [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมประเมินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ?นางจินตนา แนมใส นักวิชาการพัฒนา [...]

อ่านต่อ