ประชุมพิจารณาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สพอ.ถลาง ประชุมพิจารณาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 โครงการ และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 7 โครงการ

(Visited 28 times, 1 visits today)