ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอถลาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thalang วันที่

🦋การส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าพื้นถิ่น​ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง🦋