นายพุฒินันท์ เกษทองมา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอถลาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต