โครงสร้างบุคคลากร

นายจาร่ึก ตันเจริญ พัฒนาการอำเภอท่าคันโท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาการ
รับผิดชอบตำบลดงสมบูรณ์ และตำบลยางอู้ม

นายเวชยันต์ สุทธิทรัพย์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลท่าคันโท และตำบลนาตาล

นางสาวสายบัว อุ่นทะยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาการ
รับผิดชอบตำบลดงสมบูรณ์ และตำบลยางอู้ม

นางสาวสิริอร ทองดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกุงเก่า และกุดจิก

(Visited 164 times, 1 visits today)