พช.อำเภอท่าคันโท ฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รุ่นที่ 2 @กาฬสินธุ์

เข้าชม 52 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าคันโท โดยนางสาวสายบัว อุ่นทะยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวสิริอร ทองดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รุ่นที่ 2 @กาฬสินธุ์ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม สพจ. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าคันโท หนองกุงศรี คำม่วง สามชัย และสหัสขันธ์ อำเภอละ 2-3 คน โดยมี นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.กาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ

(Visited 52 times, 1 visits today)