ฝึกอบรมวิทยากรระดับตำบล (ครู ข.)

เข้าชม 70 ครั้ง

วันที่  5 ก.ค. 2560 อำเภอท่าคันโท ฝึกอบรมวิทยากรระดับตำบล (ครู ข.) โครงการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติของประชาชนจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)โดยมีนายเวนิช ชูศรีพัฒน์ ป.หน.กลุ่มงานบริหารงาน ปค.อำเภอ รักษาราชการแทน นอ.ท่าคันโท เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะวิทยากร ครู ก.จำนวน 5 ท่าน ร่วมให้แนวทางและดำเนินการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ท่าคันโท

(Visited 70 times, 1 visits today)