ต้อนรับคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการเกษตร

เข้าชม 66 ครั้ง

วันที่  4  กรกฎาคม  2560  คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการเกษตร ออกติดตามและประเมินผลโครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน (กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ) ตามนโยบายพลังประชารัฐประจำจังหวัดกาฬสินธุ์(คสป.จ.กส) ณ  บ้านท่าคันโท ม.9 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งได้รับการสนับสนุนความรู้ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าคันโท  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อแม่ไก่พันธุ์ไข่พร้อมด้วยหัวอาหารไก่ไข่ เพื่อจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  มีสมาชิก 20 คน

(Visited 66 times, 1 visits today)