ตลาดนัดสัมมาชีพตำบลนาเตย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท้ายเหมือง  ร่วมกับ ศอช.ต.นาเตย  จัดตลาดนัดสัมมาชีพ และสินค้า OTOP  ตำบลนาเตย ณ บริเวณท่าเรือบ้านในไร่  ม.7  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  เมื่อวันที่  18  เมษายน  2560

(Visited 106 times, 1 visits today)