นางดวงธมล สวัสดี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท้ายเหมืองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท้ายเหมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thaimuang วันที่ 12 พ.ย. 2563

พช.ท้ายเหมือง รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thaimuang วันที่ 12 พ.ย. 2563

พอ.ท้ายเหมืองวมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”