คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)ท่าฉาง และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบบ (ศอช.ต.)ท่าฉาง ขับเคลื่อน One Plan

วันพุธ ที่ 24 เดือนมิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)ท่าเคย และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบบ (ศอช.ต.)ท่าเคย ขับเคลื่อน One Plan

วันอังคาร ที่ 23 เดือนมิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าฉาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าฉาง ร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง”

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒ [...]

อ่านต่อ

พอ.ท่าฉาง ร่วมประชุมหมู่บ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) และส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 นายประวศน์ ราชพิบูลยั พัฒนา [...]

อ่านต่อ