พช.ท่าฉาง บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแผนดำเนินโครงการ “๑ ตำบล ๑ ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” 👩🏻‍🌾🌾🌱

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉ [...]

อ่านต่อ

พช.ท่าฉาง ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่า [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าฉาง ติดตามงานพัฒนาชุมชนและเตรียมความพร้อมเป็นหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างสรรค์ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 👩🏻‍🌾🌾🌱

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังห [...]

อ่านต่อ

พช.ท่าฉาง ร่วมประชุมหมู่บ้าน บ้านท่าฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง เพื่อนำเรียนข้อราชการงานพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ [...]

อ่านต่อ

จนท.พช.ท่าฉาง ร่วมประชุมหมู่บ้าน บ้านหนองกุล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย เพื่อนำเรียนข้อราชการงานพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้าน

วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง [...]

อ่านต่อ

พช.ท่าฉาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ “๑ ตำบล ๑ ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ”

วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉ [...]

อ่านต่อ