โครงสร้างบุคคลากร

นางสารภี จีนไทย

พัฒนาการอำเภอท่าฉาง

นายสามนต์ ชัยเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร.0812563471
รับผิดชอบตำบลคลองไทร และตำบลปากฉลุย

นายนวิน สังข์เทพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร.0846282479
รับผิดชอบตำบลเขาถ่าน และตำบลเสวียด

นางสาวนัยนา จันทร์สุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร.0866215688
รับผิดชอบตำบลท่าฉาง ,ตำบลท่าเคย และเทศบาลตำบลท่าฉาง

(Visited 623 times, 1 visits today)