” อ.ท่าฉาง ประชุม กพสอ.ครั้งที่ 3/2565″

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุม กพสอ.ท่าฉาง ครั้งที่ 3/2565 มีนางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง นางพรรณี พรหมอุบล ประธาน กพสอ และ กพสอ.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน มีวาระการประชุม วาระสำคัญ คือการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม”โครงการสตรีเมืองคนดี รวมพลังสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษกิจชุมชน ” ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
1.การคัดเลือกสตรีดีเด่น ได้แก่นางปาริชาต นาคสุวรรณ์ ประธาน กพสต.เขาถ่าน
2.ผู้เดินแบบผ้าไทย นางสาวอุษณีย์ สมพงศ์
3.กิจกรรมสาธิตกลุ่มอาชีพสตรี ผู้รับผิดชอบสตรีตำบลคลองไทร
4.ชุดการแสดง ผู้รับผิดชอบกลุ่มสตรีตำบลท่าเคย
5.การช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ตามฐาน TPMAP
6.การรณรงค์ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
7.การทำและใช้ถังขยะรักษ์โลก
ในการนี้นายสุกิจ มีพริ้ง ได้เน้นย้ำให้สตรีได้มีการปลูกผักและใช้ถังขยะรักษ์โลก ให้ครบทุกครัวเรือน
“พัฒนา คือ สร้างสรร”
ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 5 times, 1 visits today)