“ศพจ.อ.ท่าฉาง ส่งชุดธารน้ำใจจากพี่น้องชาวท่าฉาง สู่ครัวเรือนเปราะบาง”

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.ท่าฉาง) พร้อมด้วย นางศรีเวียง มีพริ้ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี, นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง, ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง, สัสดีอำเภอท่าฉาง,ประมงอำเภอท่าฉาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่, แผ่นรองซับ และถุงยังชีพ ซึ่งได้รับธารน้ำใจจากพี่น้องชาวท่าฉาง ร่วมกันบริจาค ผ่านทีมสาธารณสุข ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง ให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง
ธารน้ำใจจากพี่น้องชาวท่าฉางนี้ ได้รับการบริจาค เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ตักบาตรผ้าอ้อม และแผ่นรองกันเปื้อน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 ใน “โครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรมนำบริการสู่ประชาชน” ณ สำนักสงฆ์คลองวัว ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวท่าฉาง ร่วมกันบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอ จะได้นำผ้าอ้อมและแผ่นรองซับไปส่งต่อแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 65 ราย และทีมปฏิบัติการ/ทีมพี่เลี้ยง ตำบลท่าฉาง, ตำบลท่าเคย, ตำบลเขาถ่าน, ตำบลคลองไทร และตำบลปากฉลุย ส่งต่อถุงยังชีพ ให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 25 ครัวเรือน

#ท่าฉาง เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง#

#เป้าหมายทุกคนกินอิ่ม นอนอุ่น#

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 6 times, 1 visits today)