“พช.ท่าฉาง ปิดจ๊อบ การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ”

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง โดย นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล ผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

1.นางสาวรัตติกร จงจิต พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเขาถ่าน ดำเนินการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน
2 .นางสาววีนัสฐกา วรภัณวิศิษฎ์พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าเคย ดำเนิน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการลงมติ รับรองผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้ง 2 ตำบล ซึ่งข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ได้ ชุมชนสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และใช้เป็นเป้าหมายในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับต่อไป

ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 3 times, 1 visits today)