“ศจพ.อ.ท่าฉาง ลุยฝน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง”

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง นายอำเภอท่าฉาง ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.ท่าฉาง) พร้อมด้วย นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง, ผู้แทน รพ.ท่าฉาง, ผอ.รพ.สต.คลองไทร, รองนายก อบต.คลองไทร, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ทีมพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งมีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองผู้ใหญ่ ซึ่งได้ทานน้ำใจจากชาวท่าฉาง ที่ได้ร่วมกันตักบาตรผ้าอ้อม/แผ่นรองซับสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอท่าฉาง จำนวน 65 ราย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ณ พื้นที่ต.ท่าฉาง, ต.ท่าเคย และต.คลองไทร จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.พระสมใจ จันทร์สว่าง ผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่ภายในวันจันทาราม ม.4 ต.ท่าฉาง
2.ครัวเรือนนายใหม่ เลพล ม.10 ต.ท่าเคย บุตรสาวเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน
3.ครัวเรือนนายเฉี้ยง โรมรัญ สมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

#อ.ท่าฉาง เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง#

#เป้าหมายทุกคน กินอิ่ม นอนอุ่น#

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 7 times, 1 visits today)