“ศจพ.อ.ท่าฉาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ครัวเรือนเปราะบางวิกฤต TPMAP ตำบลท่าเคยและเทศบาลตำบลท่าฉาง”

วันพุธ ที่ 9 พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง เป็นตัวแทน นายอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าฉาง ได้แก่ เกษตรอำเภอท่าฉาง, อบต.ท่าเคย, ผู้นำท้องที่ตำบลท่าเคย และตัวแทนจากภาคเอกชน น.ส.ปัทมา ซัง ตัวแทนบมจ.ไทยเบฟ เวอเร็จ ,น.ส.ชุติมา พรหมมา เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร และน.ส.หทัยรัตน์ อยู่อำไพ เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วย ตัวแทนCPALL ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครัวเรือนเปราะบางวิกฤต TPMAP ต.ท่าเคย และเขตเทศบาลตำบลท่าฉาง จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่
1.ครัวเรือน นายใหม่ เลพล บ้านเลขที่ 122/1 ม.10 ต.ท่าเคย
2.ครัวเรือน น.ส.สุพาพร ศรีเพ็ชร บ้านเลขที่ 337/6 ม.2 ต.ท่าฉาง
3.ครัวเรือน นายสมพงศ์ นพคุณ วัดสันติธรรมาราม
ในการนี้ นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง ได้พูดคุย และให้กำลังใจ รวมถึงทางอบต.ท่าฉาง ได้ชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการสร้างห้องน้ำให้ครัวเรือนนายใหม่ เลพล

“ท่าฉางเมืองน่าอยู่ ผู้คนคุณภาพ”

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 17 times, 1 visits today)