“พช.ท่าฉาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าฉาง ครั้งที่ 2/2565”

วันที่พฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นาย [...]

อ่านต่อ