พช.ท่าฉาง ทำอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนให้ครอบคลุม ให้เกิดชุมชนเกื้อกูล ตามวิถีพอเพียง 🥦🥬🥕🥒🌽

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย ดำเนินกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” ตำบลท่าเคย ภายใต้การ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการสร้างคลังอาหารให้เกิดขึ้นในชุมชน และเกิดชุมชนเกื้อกูล รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง
โดยมีนายเลอชาย สยังกูล ปลัดอาวุโส อ.ท่าฉาง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานหน่วยงานราชการ และประชาชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ได้ร่วมปลูกกันผักสวนครัวบริเวณริมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำท่าแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้พื้นที่ในการปลูกผักสวนครัว ระยะทาง 1 กิโลเมตร ชนิดผักที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าว มีดังนี้
1. ชะอม จำนวน 200 ต้น
2. ผักหวาน จำนวน 50 ต้น
3. มะม่วงหิมพานต์ 50 ต้น
4. มันปู 50 ต้น
5. มันสำปะหลัง 20 ต้น
6. กล้วยน้ำว้า 5 ต้น
รวมจำนวนทั้งสิ้น 375 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายอดุล ทองอยู่ ผู้ใหญ่บ้านท่าแซะ ม.10 ต.ท่าเคย
โครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” เป็นนโยบายของนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีแนวคิดสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 48 times, 1 visits today)