พช.ท่าฉางเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด สร้างถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ ครอบคลุมพื้นที่ 🥦🥬🥕🥒🌽

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ดำเนินกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” ตำบลปากฉลุย ภายใต้การ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการสร้างคลังอาหารให้เกิดขึ้นในชุมชน และเกิดชุมชนเกื้อกูล รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง
โดยมีนายพลกฤต สุดสวาสดิ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปากฉลุย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานหน่วยงานราชการ และประชาชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ได้ร่วมปลูกกันผักสวนครัวบริเวณริมถนนบ้านควนวิไล หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้พื้นที่ในการปลูกผักสวนครัว ระยะทาง 1 กิโลเมตร ชนิดผักที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าว มีดังนี้
1. ชะอม จำนวน 200 ต้น
2. ผักหวาน จำนวน 50 ต้น
3. มะม่วงหิมพานต์ 50 ต้น
4. มันปู 50 ต้น
5. กล้วยน้ำว้า 50 ต้น
รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายเนรมิต แก้วรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย และนายคณิต มีพริ้ง กำนันตำบลปากฉลุย
โครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” เป็นนโยบายของนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีแนวคิดสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 71 times, 1 visits today)