นายอำเภอท่าฉางเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด สร้างถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ ครอบคลุมพื้นที่ 🥦🥬🥕🥒🌽

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวนัยนา มากแก้วกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าฉาง ดำเนินกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” ตำบลท่าฉาง ภายใต้การ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการสร้างคลังอาหารให้เกิดขึ้นในชุมชน และเกิดชุมชนเกื้อกูล รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง
โดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน ได้ร่วมปลูกกันผักสวนครัวบริเวณริมถนนเลียบคลองบ้านท่า หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้พื้นที่ในการปลูกผักสวนครัว ระยะทาง 1 กิโลเมตร ชนิดผักที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าว มีดังนี้
1. ต้นชะอม จำนวน 200 ต้น
2. ต้นมะละกอ จำนวน 100 ต้น
รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายณรงค์ศักดิ์ นิลเวศน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง
โครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” เป็นนโยบายของนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีแนวคิดสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 175 times, 1 visits today)