พช.ท่าฉาง เดินหน้าขับเคลื่อนถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ สร้างชุมชนเกื้อกูล ตามวิถีพอเพียง ครอบคลุมพื้นที่ 🥦🥬🥕🥒🌽

วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ดำเนินกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” ตำบลท่าฉาง ภายใต้การ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการสร้างคลังอาหารให้เกิดขึ้นในชุมชน และเกิดชุมชนเกื้อกูล รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง
โดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน ได้ร่วมปลูกกันผักสวนครัวบริเวณริมถนนซอยบ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้พื้นที่ในการปลูกผักสวนครัว ระยะทาง 1 กิโลเมตร ชนิดผักที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าว มีดังนี้
1. ต้นชะอม จำนวน 400 ต้น
2. ต้นมะม่วงหิมพานต์ จำนวน 100 ต้น
3. ผักหวาน จำนวน 100 ต้น
รวมจำนวนทั้งสิ้น 600 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายสุโข แก้วบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง และนายสราวุฒิ ทองเพชร กำนันตำบลท่าฉาง
โครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” เป็นนโยบายของนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีแนวคิดสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 21 times, 1 visits today)