พช.ท่าฉาง ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.คลองไทร

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอท่าฉาง/กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร พร้อมด้วย ธัญญ์วรท วาก๊ะ นว.พช.ปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลคลองไทร ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายเชวงศัก ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เป็นประธานการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนฯ และมีมติเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 49 times, 1 visits today)