ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอท่าฉาง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน พร้อมชี้แจงแนวทางและเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางและนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและแนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(Visited 9 times, 1 visits today)