พช.ท่าฉาง ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 🇹🇭

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนาการอำเภอท่าฉาง นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลายาวนานถึง 43 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาการศึกษา การป้องกันประเทศจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติ การกำหนดมาตรฐานระบบเงินตรา การกำหนดระบบเขตการปกครอง การสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การไปรษณีย์ และการโทรศัพท์ เป็นต้น กิจกรรมในครั้งนี้ มีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม และประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 15 times, 1 visits today)