พอ.ท่าฉาง ร่วมประชุมหมู่บ้านในการคัดเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านนาลึก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒน [...]

อ่านต่อ

พช.ท่าฉาง ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 🇹🇭

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉ [...]

อ่านต่อ

การสำรวจชุมชนและระดมสมองแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง [...]

อ่านต่อ

พช.ท่าฉาง ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ครบ 120 ปี 21 ตุลาคม 2563

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง [...]

อ่านต่อ