พช.ท่าฉาง ร่วมกิจกรรมแสดงความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนาการอำเภอท่าฉาง นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาส“วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 14 times, 1 visits today)