พช.ท่าฉาง ร่วมกิจกรรมแสดงความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าฉาง ติดตามงานพัฒนาชุมชนและเตรียมความพร้อมเป็นหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างสรรค์ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 👩🏻‍🌾🌾🌱

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังห [...]

อ่านต่อ