กพสม.ท่าฉาง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการเพ้นท์ผ้า เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีไทย

วันที่ 28 เดือนสิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พช.ท่าฉาง เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเครือข่ายและสร้างความรักความสามัคคี เพื่อให้เกิดการ “พอ กิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น” 🌳🌴🌱🌾

วันศุกร์ ที่ 28 เดือนสิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอท่าฉาง นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จั [...]

อ่านต่อ