นายพีระ กาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค8 (ปปส.ภ.8) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยยาเสพติด ให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอท่าฉาง

วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2563 นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าฉาง เยี่ยมชมสถานที่ สำหรับดำเนินการแปลงระดับตำบล CLM เพื่อเป็นแม่ข่าย เป็นแปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล “โคก หนอง นา โมเดล”

นางเสาวณี ทับทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าเคย หมู่ที่ 2 ตำบลท [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าฉาง เยี่ยมพื้นที่เตรียมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันศุกร์ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. สำนักงาน [...]

อ่านต่อ