พช.ท่าฉาง ขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนมิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)ท่าฉาง และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบบ (ศอช.ต.)ท่าฉาง ขับเคลื่อน One Plan

วันพุธ ที่ 24 เดือนมิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)ท่าเคย และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบบ (ศอช.ต.)ท่าเคย ขับเคลื่อน One Plan

วันอังคาร ที่ 23 เดือนมิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

สตรีท่าฉาง รวมพลังอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ขยายผลการปลูกสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนและโรงเรียน ตามหลัก “บวร”

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าฉาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒ [...]

อ่านต่อ