พช.ท่าฉาง ร่วมพิธีเปิดลานปาล์มประชารัฐบ้านใหญ่เพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน หมู่ที่ 3 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนาการอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย น.ส.นัยนา มากแก้วกุล พัฒนากรผู้ประสานงาน ต.ท่าเคย ร่วมเป็นเกียรติการเปิดลานปาล์มประชารัฐบ้านใหญ่เพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน หมู่ที่ 3 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง ให้เกียรดิเป็นประธานไนพิธีฯ ทางหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จำนวน 1,000,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง เกิดอาชีพในชุมชน เกษตรกรมีรายได้ที่ดี เกิดการพัฒนาผลผลิดปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาต่อยอดโครงการให้เป็นพื้นที่ดันแบบด้านการเกษตรและสังคม

(Visited 65 times, 1 visits today)