ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 2 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนาการอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.ท่าฉาง ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 2 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านให้กับประชาชนทั้งในและนอกชุมชน สำหรับ โคก หนอง นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตร ทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก หนอง นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ

(Visited 73 times, 1 visits today)