สพอ.ท่าฉาง ร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง”

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒ [...]

อ่านต่อ

พอ.ท่าฉาง ร่วมประชุมหมู่บ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) และส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 นายประวศน์ ราชพิบูลยั พัฒนา [...]

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 2 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ เจ้าคณะตำบล (จด.ชท.) และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 46 บี พระครูสุภัทรธรรมโชติ (วิริยะ ธมุมโชโด น.ธ.เอก,วศ.บ.,ศน.ม.) เจ้าคณะตำบลท่าฉาง

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

พช.ท่าฉาง ร่วมพิธีเปิดลานปาล์มประชารัฐบ้านใหญ่เพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน หมู่ที่ 3 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒน [...]

อ่านต่อ