เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉางเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าาที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ในการจัดทำข่าวให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

(Visited 50 times, 1 visits today)