โครงสร้างบุคคลากร

นายโกศล ชูลำภู

พัฒนาการอำเภอท่าชนะ

น.ส.สายชล มุสิกะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลคันธุลี และสมอทอง

น.ส.ปัญญพร เพชรศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลประสงค์

น.ส.ประภัสรา ปราชญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวัง

น.ส.หวันซานะ ลือแมะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าชนะและคลองพา

(Visited 786 times, 1 visits today)