พช.ท่าชนะ จัดประชุมผู้นำอช. ประจำไตรมาส 3/2565

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายโกศล ชูลำภู พัฒนาการอำเภอท่าชนะ พร้อมด้วย นางปณิตา มณีรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนครั้งนี้ มีวาระการประชุม ดังนี้
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวางแผนการช่วยเหลือความเรือนเป้าหมาย ตามรายมิติ
การรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และวางแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน งานตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 3 times, 1 visits today)