นางปณิตา มณีรัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอท่าชนะอำเภอท่าชนะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thachana วันที่ 12 พ.ย. 2563

นางปณิตา มณีรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอท่าชนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thachana วันที่

ลงพื้นที่ สำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจและเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”