นางสาวอัจจิมา มุสิกะพันธุ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าชนะอำเภอท่าชนะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thachana วันที่ 21 ม.ค. 2564

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่แปลงของนายกองเดช จรัญรักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thachana วันที่ 12 พ.ย. 2563

โครงการ ๑ ตำบล ๑ ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ ภายใต้การ”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”