ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 10/2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายพัฒนา โพธิ์บอน พัฒ [...]

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่/เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นักพ [...]