กิจกรรมพัฒนาชุมชน

✳วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยปลัดอาวุโส รักษาราชการพัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชอำเภอท่าบ่อ ผู้นำ อปท. กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำสตรี /กลุ่มองค์กร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ✳พืชผักที่ปลูก ได้แก่ พริก มะตูมแขก มะเขื่อเปาะ มะเขื่อพวง มะละกอ มะนาว มะพร้าว กล้วยหอมทอง โหระพา ตะไคร้ แมงลัก คะน้า กะเพรา ผักบุ้ง ผักชีไทย ผักชีลาว ถั่วผักยาว ถั่วพู สาระแหน่ แตงกวา เป็นต้น พร้อมแจกพันธ์ุผักเพื่อให้แขกที่มาร่วมงานนำไปปลูกที่บ้านพักต่อไป ?พช.ท่าบ่อ เข้มแข็ง

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 นายอำเภอท่าบ่อ นำร่อ [...]

อำเภอท่าบ่อโดยสำนักงานพัมนาชุมชนอำเภอท่าบ่อจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP งาน”เทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก”

ท่าบ่อ เมืองน่าอยู่ วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 สพอ.ท่าบ่อ โ [...]