ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่าบ่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 น. นายพัฒนา โพธิ์บอน พัฒนาการอำเภอท่าบ่อ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่าบ่อ โดย นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนอำเภอท่าบ่อ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ ชั้น 2

(Visited 4 times, 1 visits today)