โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน และด้อยโอกาศสู่วิถีชีวิต (TP MAP)

วันที่ 12 ธันวาคม 2564

นายพัฒนา โพธิ์บอน พัฒนาการอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้ นางลดาวรรณ ล่ามแขก

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน นำทีมปฏิบัติการเขตเทศบาลท่าบ่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลตาม

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาศสู่วิถีชีวิต (TP MAP)

ของครัวเรือนชาวบ้านเขตเทศบาลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

(Visited 9 times, 1 visits today)