นายพัฒนา โพธิ์บอน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าบ่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย