ประชุมชี้แจง/เตรียมความพร้อม ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมย่อยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอภิรดา ว [...]
อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินกิจกรรม”เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ”

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ เบญจ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่5 ธันวาคม 2563 – เวลา 07.45 น. นางบุศย [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดชุมชนคนทับคล้อ”ชวน ช้อป ชิม ริมสระหลวง” ณ บริเวณรอบสระหลวง ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น. นางบุศย์รินทร์ [...]
อ่านเพิ่มเติม