สพอ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนพิจิตร

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 08.00 น.
นางสาวอภิรดา วรศิริ พัฒนาการอำเภอทับคล้อ มอบหมาย นายศุภกร ตุลพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย สมาชิกเครือข่าย โคก หนอง นาฯ เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนพิจิตร
📍ณ แปลงพื้นที่เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนาย ธีรภัทร์ การภักดี บ้านใหม่ร่วมเจริญ ม.10 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

🎊ทับคล้อเมืองสะอาด ตักบาตรเขาทราย หลวงพ่อใหญ่มิ่งขวัญ สืบสานวันสงกรานต์ พุทธสถานวัดสวน ข้าวเจ้าล้วนพันธุ์ดี ผู้คนมีน้ำใจ✨

📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สพอ.ทับคล้อ

(Visited 6 times, 1 visits today)